Bestuurders en leidinggevenden in non-profit organisaties nemen strategische besluiten in een complexe wereld waar sprake is van diverse stakeholders met veelal tegenstrijdige belangen. Bij strategische besluitvorming in de non-profit is het van belang alle perspectieven in beeld te hebben, te wegen en op consequenties te doorleven. Naast het doen van analyses op basis van beschikbare informatie, geloof ik in het goede gesprek met de medewerkers en waarneming in de praktijk. Ik breng de organisatiecultuur in kaart en maak wat leeft op de werkvloer zichtbaar voor wie daar wat verder vanaf staat. Amichi ondersteunt leiders bij het nemen van gedegen strategische besluiten die impact hebben op de organisatie en de medewerkers en ondersteunt in de uitvoering van deze besluiten.

Vakgebieden:
 • Strategie & Beleid
 • Procesontwerp & Organisatieontwerp
 • Cultuurtransities
 • Projectmanagement & Programmamanagement
 • Innovatie
Diensten:
 • Projectcoaching
 • In-company trainingen projectmatig werken
 • Projectleiding
 • Programmaleiding
 • Projectredactie
 • Organisatiescan
 • Strategisch organisatie-advies
 • Interim verandermanagement
 • Procesbegeleider bij besluitvormingstrajecten en heidagen mbv:
Portfolio:
 • Projectleiding pilot Vroegtijdige ondersteuning bij Orgaandonatie/ Nederlandse Transplantatie Stichting
 • Projectleiding en interim programmamanagement Kwaliteitsstandaard Donatie/ Nederlandse Transplantatie Stichting
 • Organisatie-advies Nederlandse Transplantatie Stichting
 • Projectleiding, Projectredactie en projectcoaching GHOR/ Veiligheidsregio Haaglanden
 • Organisatiescan verandertraject Pro-Senectute