Elementen uit de organisatie-antropologie, marketing en de projectmanagementmethodiek Projectmatig Creëren zitten verweven in mijn werkwijze. Deze worden gecombineerd met ruime management en bedrijfskundige ervaring. Voor het proces is het van belang samen met de opdrachtgever een scherp en eenduidig beeld te hebben van de opdracht of de behoefte. Daarvoor loop ik mee en ga in gesprek met medewerkers in de organisatie en andere stakeholders. Minstens zo belangrijk als een goede start is een goed einde. Ik blijf nog een tijdje meelopen op het ingeslagen pad van de organisatie na oplevering van de opdracht, omdat ik ervan overtuigd ben dat het uiteindelijke resultaat pas na oplevering van de opdracht zichtbaar wordt. Naast het opleveren van de opdracht hebben leidinggevenden en medewerkers energie en praktische handvatten gekregen om op eigen kracht het gewenste proces voort te zetten.

Het plan van aanpak bevat de volgende elementen:

  • Omschrijving van de opdracht.
  • Gebruikte methodieken en aanpak.
  • Afspraken over tussentijdse rapportage en wijze van oplevering.
  • Afspraken over begeleiding/contact na oplevering.