"Uit welke kano kom je?" Een vraag die je in Nederland bij een kennismaking niet zo snel zal stellen. Bij de Maori in Nieuw-Zeeland is het een heel normale vraag om een beeld te krijgen "van wie jij er eentje bent." Ook in organisaties zitten mensen in bootjes; kleine wendbare bootjes, grote mammoettankers, met de stroom meevarend of juist tegen de stroom in roeiend. Soms worden bootjes gekaapt, verlaten of zijn er meerdere kapiteins op het schip en wordt er gemuit.  Om de organisatiedoelen te behalen en tegelijkertijd te bouwen aan een sterk team heb je soms tijdelijk behoefte aan ondersteuning. 

Amichi Consultancy levert strategisch organisatie-advies op interim basis voor organisaties in de non-profit die: 

  • Gedragen, gedegen besluiten willen nemen die de strategische koers van de organisatie de komende jaren bepalen.
  • Moedige gesprekken te voeren hebben en deze door een ervaren facilitator willen laten begeleiden.
  • Benieuwd zijn hoe medewerkers en stakeholders tegen ze aan kijken.
  • De implementatie van cultuur- en verandertrajecten willen laten uitvoeren door een ervaren manager, projectleider en organisatie-antropoloog.
  • Een vriend kunnen gebruiken die de leiding en medewerkers ondersteunt, adviseert en spiegelt in een lastig proces.